Aserradero

Sobre Exfopino

A nosa empresa está presente en todo o proceso produtivo da madeira, desde a explotación responsable desta ata a súa transformación final e, en ocasións, a súa instalación. Aproveitando ao máximo cada árbore nun proceso produtivo completamente limpo, contribuímos á xestión sostible dos recursos e ao desenvolvemento forestal.

Preocúpanos o coidado nosa principal materia prima, a madeira. Por iso coidamos dos nosos bosques traballando día a día para garantir o seu sotenibilidad futura.

Ademais, apuestamos continuamente pola investigación e o desenvolvemento coa creación de novos produtos a través do seu departamento de I+D+i.

Certificacións
Logo CE

A Marcado CE, instituido en 1993 con respaldo na Directiva 93/68/CEE para os estados membros da Unión Europea, asegura o cumprimento de requisitos legais e técnicos mínimos para diversos grupos ou produtos industriais. A Directiva 89/106/CEE de Produtos de Construción, modificada pola 93/68/CEE, é unha das Directivas que impoñen a obrigatoriedade de empregar a Marcado CE aos produtos afectados.

Logo Bureau Veritas

A certificación forestal é unha ferramenta voluntaria de validación, que se aplica mediante dous procesos separados pero vinculados entre si: a certificación de xestión forestal sostible e a certificación de cadea de custodia. A certificación de xestión forestal sostible garante que os bosques se xestionan conforme a uns esixentes requisitos ambientais, sociais e económicos. A certificación da cadea de custodia fai un seguimento dos produtos forestais desde os bosques xestionados de forma sostible ata o produto final. Garante un control exhaustivo da rastrexabilidade en cada paso da cadea de subministración mediante auditorías independentes asegurando que se exclúen os materiais de orixe non sostible e que se cumpren os requisitos sociais e laborais

Logo PEFC

ISO 14001 é parte dunha serie de normas internacionais que se refiren ao Sistema de Xestión Ambiental, aplicable a todo tipo de organizacións. Trátase do estándar de sistema de xestión ambiental máis estendido no mundo, baseado nos principios dun sistema de xestión que inclúe accións de planificación, execución, control e mellora. A aplicación da norma ISO 14001 define os requisitos máis importantes para identificar, controlar e monitorear os aspectos ambientais de calquera organización que teña unha política ambiental.

logo IPPC

A prevención e control integrado da contaminación (IPPC), tamén coñecido coma NIMF-15, consiste nun conxunto de medidas que se aplican ás instalacións con elevado poder contaminante. Este mecanismo baséase en previr a contaminación actuando preferentemente na fonte e persegue que as actividades xestionen prudentemente os recursos e reduzan ao máximo os residuos e as emisións á atmosfera, ás augas e aos chans. A Autorización Ambiental Integrada é a resolución do órgano competente da Comunidade Autónoma na que se sitúe a instalación, pola que se permite, aos sós efectos da protección do medio ambiente e da saúde das persoas, explotar a totalidade ou parte dunha instalación, baixo determinadas condicións destinadas a garantir que a mesma cumpre o obxecto e as disposicións da Lei de Prevención e Control Integrados da Contaminación (IPPC).

¿Como o facemos?
Madera

Primeira transformación

Operamos un serradoiro que transforma árbores de castiñeiro en táboas, vigas e pontones. O material sométese ao proceso de oreo para adaptarse ás condicións da contorna.
Tras a aclimatación, a madeira sécase e estabiliza no noso almacén, cun proceso que dura aproximadamente 8 meses, demostrando o noso compromiso coa calidade e a optimización de recursos.

Producto de madera

Segunda transformación

Elaboramos unha ampla gama de produtos para restauración e obra nova, incluíndo frisos, tarimas, rodapié, cobre marcos, portas, guarnicións e junquillos en diversas medidas e acabados. A nosa innovadora madeira laminada maciza de castiñeiro, froito da nosa investigación, ofrece extraordinaria resistencia e calidades estéticas inigualables, optimizando ao máximo a madeira de castiñeiro. Este proceso é o máis extenso e refinado na nosa produción.

Casa de madera

Comercialización

Priorizamos a profesionalidade e a eficiencia, creamos produtos versátiles que se adaptan ás necesidades do cliente, xa sexa en restauración ou en proxectos de obra nova, desde o tradicional ata o máis vangardista. A nosa experiencia no sector e a calidade dos nosos produtos son fundamentais para o éxito da nosa xestión comercial.
Noso entusiasta e profesional equipo conta coa satisfacción de quen confiou no noso traballo. Vostede elixe o lugar, e nós creamos o ambiente con madeira de castiñeiro.

Medición madera

I + D + I

Priorizamos a profesionalidade e a eficiencia, creamos produtos versátiles que se adaptan ás necesidades do cliente, xa sexa en restauración ou en proxectos de obra nova, desde o tradicional ata o máis vangardista. A nosa experiencia no sector e a calidade dos nosos produtos son fundamentais para o éxito da nosa xestión comercial.
Noso entusiasta e profesional equipo conta coa satisfacción de quen confiou no noso traballo. Vostede elixe o lugar, e nós creamos o ambiente con madeira de castiñeiro.